Şablon görünsə və adət etdiyimiz adi, hətta heç bir maraqlı informasiyanı özündə ehtiva etməyən fikir kimi səslənsə, sözün həqiqi mənasında…