Onların hər biri özlüyündə savadlı və bacarıqlı insanlar idi. Düşüncə və bacarıqlarını nəyisə yaxşılaşdırmağa deyil, məhv etmək üçün istifadə etdilər…