Yapon dilində hörmət mənasında deyilən “お~” (o~) və “ご~” (qo~) sözönlərinin işlənməsi qaydası: