Gənc yaşlarında olduğu kimi, cizgilərinə illərin gətirdiyi dəyişikliklərdən sonra belə kifayət