Yaponlar cəmiyyətin inkişafı naminə verdikləri töhfəyə, çəkdikləri əziyyətə görə yaşlılara hörmət və ehtiramlarını bildirirlər