İslamla ən gec tanış olan Uzaq Şərq ölkəsi Yaponiyada İslamın yayılması tarixi “Ərtoğrul” Müsəlmanlığı qəbul edən yaponlar… Fərqli mülahizələr… “Vətənsiz…