Əfsanələrə görə kitsunenin yaşı çoxaldıqca, onun sehrli gücü və quyruqlarının sayı da artır