Kennin-ci məbədi Kennin-ci (建仁寺) məbədi Zen buddistlərinin qədim tarixə malik olan məbədidir. Bu məbəd