“Hərəkətli şəkillər” (Katsudō şyaşin – 活動写真) – 50 kadrdan ibarət olan qısa animasiyadır. 1907-ci ilə aid olan “Hərəkətli şəkillər”in yaradıcısı…