Yapon dilində katakana əlifbasından xarici dillərdən alınma sözləri, xarici adları, coğrafi məkan adları, şirkət adlarını yazmaq üçün istifadə edilir. Məsələn: …