Bu dəfə sizi “Hokkaidonun tarixi kəndi”nə aparmaq istəyirəm. Bir qədər bu yer haqqında sizə məlumat verim. “Hokkaidonun tarixi kəndi” (北海道…