*** Harda qalmısan, ququ quşu? Yadına sal, baharın necə nəfəs dərdiyini Gavalılar çiçək açmağa başlayanda. *** Söyüd ağacı başını əydi...