Birdən göy gurultusu kimi səs gələr, lakin daha çox partlayışa oxşayan, hətta bəlkə də daha çox yük maşınından daş boşaldılırmış…