Dünyanın hər yerində insanların hadisələrə və münasibətlərə oxşar yanaşmaları vardır. Örnəyin, dünyaya yeni gələn körpələri "təhlil" edərkən Azərbaycanda yaşlı və...