♣ Oqura Hyakunin İşşu Klassik yapon antologiyası olan Oqura Hyakunin İşşu (小倉百人一首)  “100 adam, bir şeir (hərəsindən)” anlamında tərcümə edilir....