Yaponiyada xanımların hansı prefekturadan olması ilə onların gözəlliyi arasında əlaqə haqqında streotip var.

Bir növ gözəllik ayrı-seçkiliyi. Hətta Yaponiyada belə termin var: Nihon sandai bicin (yəni Yaponiyanın Üç Böyük Gözəlliyi) və bu anlayışa görə Yaponiyada ən gözəl xanımlar 3 prefekturadan – Kioto, Akita və Fukuokadan olan xanımlardır.

Akita xanımları yaponlara görə ən gözəl xanımlardır, çünki ən ağdərili yaponlar oradandırlar. Bunu da oranın təmiz suları və qısa günləri (bol-bol yuxu) ilə əlaqələndirirlər. Hətta bəziləri akitalıların DNT-sinə görə Qafqaz xalqları qanı daşıdıqlarını və xanımların gözəlliyinin buradan gəldiyini iddia edirlər.

Kioto xanımları

Kioto xanımlarının gözəlliyi isə oranın məşhur mətbəxi, gün işığına mane olan dar dərələri və təmiz suyu ilə əlaqələndirirlər.

Fukuoka xanımları

Fukuoka qızlarının gözəlliyini isə 3 səbəblə bağlayırlar: 1) tez-tez heyvani yeməklər yemələri 2) ticarət şəhəri kimi koreyalı qanı daşımaları 3) dərilərinə sıx qulluq eləmələri.

Serkan Şentürk  © yapon.az 2019