"Mavi dağlar, yaşıl su", Dokuzan Haşimoto (橋本独山). 1869-1938-ci illər.
“Mavi dağlar, yaşıl su”, Dokuzan Haşimoto (橋本独山). 1869-1938-ci illər.