Yapon dilində katakana əlifbasından xarici dillərdən alınma sözləri, xarici adları, coğrafi məkan adları, şirkət adlarını yazmaq üçün istifadə edilir. Məsələn: 

ヤポン.アズ [yapon.azu] - yapon.az
テレビ [terebi] - televizor
アゼルバイジャン [azerubaijan] - Azərbaycan

Saitlər aşağıdakılardır:


a

i

u

e

o

Digər hecalar isə bu saitlər əsasında formalaşır:


ka

ki

ku

ke

ko
⚠️ カ (ka), ク (ku), コ (ko) azərbaycancada kart sözündəki “k” kimi səslənir, キ (ki), ケ (ke) isə kələm sözündəki “k” səsini verir.

sa

şi

su

se

so

ta

çi

tsu

te

to

na

ni

nu

ne

no

ha

hi

fu

he

ho

ma

mi

mu

me

mo

ya
 
yu
 
yo

ra

ri

ru

re

ro

wa

wo

n/m
 

Kar samitli hecaların üzərinə iki balaca [″] – dırnaq işarəsi qoyanda cingiltiləşir. Cingiltili hecalar aşağıdakılardır:


qa

gi

qu

ge

qo

za

ci

zu

ze

zo

da

ci

dzu

de

do

ba

bi

bu

be

bo

ハ (ha) – sırasında olan samit hecaların üzərinə balaca dairə – [°] – qoyanda “h” – “p” kimi oxunur.


pa

pi

pu

pe

po

Uzun saitlər əlavə bir üfüqi çubuqla (defis işarəsi) “ー” göstərilir. Rōmacidə (yəni latın hərflərilə) uzun saitlər həmin saitlərin üzərində çəkilən üfüqi bir çubuqla göstərilir:

アー
ā
イー
ī
ウー
ū
エー
ē
オー
ō
Məsələn: 
カード [kādo] - kart 
コンピューター [konpyūtā] - kompyuter 
ヨーグルト [yōquruto] - qatıq

Kiçik “ッ”(tsu) iki hecanı qoşalaşdırır. Məsələn:

チェック [çekku] - yoxlama
プラスチック [purasuçikku] - plastik
マップ [mappu] - xəritə

Yapon dilində “L, l” hərfi olmadığından “ra” sırasında olan hecalardan istifadə olunur. Məsələn:

メロン [meron] - yemiş
ライオン [raion] - aslan
ラベンダー [rabendā] - lavanda

Birləşmələr

ャ(ya), ュ(yu), ョ(yo) birləşdiyi hecalarda özündən əvvəlki hecanın saitini düşürür və birləşdiyi hecadan kiçik yazılır. Məsələn: キャ (kya). Əgər kiçik yazılmırsa, onda olduğu kimi oxunur. Birləşmələr aşağıdakılardır:

キャ
kya
キュ
kyu
キョ
kyo
ギャ
gya
ギュ
gyu
ギョ
gyo
シャ
şa
シュ
şu
ショ
şo
ジャ
ca
ジュ
cu
ジョ
co
チャ
ça
チュ
çu
チョ
ço
ニャ
nya
ニュ
nyu
ニョ
nyo
ヒャ
hya
ヒュ
hyu
ヒョ
hyo
ビャ
bya
ビュ
byu
ビョ
byo
ピャ
pya
ピュ
pyu
ピョ
pyo
ミャ
mya
ミュ
myu
ミョ
myo
リャ
rya
リュ
ryu
リョ
ryo

⭕️ Tapşırıqlar:

1. Aşağıdakı cümlələri oxuyun, katakana ilə yazılmış sözləri tapın.

1) すみません。トイレは どこですか。
(Sumimasen. Toire va doko desu ka?)

2) これは フランスの ワインです。
(Kore wa Furansu no vain desu.)

3) こんどの どようび ともだちと テニスを します。
(Kondo no do-yoobi tomodaçi to tenisu o şimasu.)

4) わたしは にほんの アニメが すきです。
(Vataşi va Nihon no anime qa suki desu.)

2. Öz adınızı katakana ilə yazmağa çalışın.

3. Aşağıdakı sözləri oxuyaraq təcrübə toplayın.

パン
ミュージカル
ヘアピース
ヌード
メニュー
ハイキング
キャンセル
ハネムーン
クリスマスツリー
ナイトゲーム
インフォメーション
プロジェクト
ファストフード
ウェートレス
ホーム
チームワーク
ミニスカート
レーザーディスク
チェンジ
レギュラー
ウエイトリフティング

çörək
müzikal
saç düzümü
çılpaq
menyu
yürüyüş
ləğv etmək
bal ayı
Milad ağacı
gecə oyunu
məlumat
layihə
fastfud
xörəkpaylayan (ofisiant)
ev
komanda işi
qısa ətək
lazer disk
dəyişdirmək
müntəzəm
ağırlıq qaldırma

4. Bütün dərs boyu verilən sözləri lüğətinizə daxil edib əzbərləyin.

© yapon.az 2020