Hiraqana əlifbası yapon mənşəli sözlərin yazılışında istifadə olunur. Sözün heroqlif yazılışını bilmiriksə onu hiraqana əlifbası ilə də yaza bilərik. Hiraqana əlifbası 47 hərfdən ibarətdir. Hərflər heca şəkilində oxunur.

Hiraqana əlifbasında 5 sait var:


a

i

u

e

o

Qalan hərflər isə heca formasında bu saitlər əsasında düzəlir.


ka

ki

ku

ke

ko
 ⚠️ か (ka), く (ku), こ (ko) azərbaycancada kart sözündəki “k” kimi səslənir, き (ki), け (ke) isə kələm sözündəki “k” səsini verir.

sa

şi

su

se

so

ta

çi

tsu

te

to

na

ni

nu

ne

no

ha

hi

fu

he

ho

ma

mi

mu

me

mo

ya
 
yu
 
yo

ra

ri

ru

re

ro

wa

wo

n/m

Kar samitli hecaların üzərinə iki balaca [″] – dırnaq işarəsi qoyanda cingiltiləşir. Cingiltili hecalar aşağıdakılardır:


qa

gi

qu

ge

qo

za

ci

zu

ze

zo

da

ci

dzu

de

do

ba

bi

bu

be

bo

は (ha) – sırasında olan samit hecaların üzərinə balaca dairə – [°] – qoyanda “h” – “p” kimi oxunur.


pa

pi

pu

pe

po

Bəzi hiraqana birləşmələri var ki, onları düzəltmək üçün や (ya), ゆ (yu), よ (yo)-dan istifadə etmək lazımdır. Onlar birləşdiyi hiraqanadan kiçik yazılır, ondan əvvəlki hecanın saiti düşür. Məsələn: き(ki)+や(ya)=きゃ( kiya kimi deyil kya kimi oxunur ). Əgər hiraqananın yanında や (ya), ゆ (yu), よ (yo) kiçik hərflə yazılmayıbsa, elə olduğu kimi oxunur. Məsələn: きや (kiya)”.

Birləşmələr aşağıdakılardır:

きゃ
kya
きゅ
kyu
きょ
kyo
ぎゃ
gya
ぎゅ
gyu
ぎょ
gyo
しゃ
şa
しゅ
şu
しょ
şo
じゃ
ca
じゅ
cu
じょ
co
ちゃ
ça
ちゅ
çu
ちょ
ço
にゃ
nya
にゅ
nyu
にょ
nyo
ひゃ
hya
ひゅ
hyu
ひょ
hyo
びゃ
bya
びゅ
byu
びょ
byo
ぴゃ
pya
ぴゅ
pyu
ぴょ
pyo
みゃ
mya
みゅ
myu
みょ
myo
りゃ
rya
りゅ
ryu
りょ
ryo

⭕️ Tapşırıqlar:

1. Aşağıda “ちからたろう” yapon uşaq nağılından hissə verilmişdir, mətni oxuyun.

むかし ある ところ , おふろ  だいきらい な おじいさん  おばあさん  いました。いちねん じゅう おふろ  はいら ない  です から、あか だらけ。からだ  こする 、ぽろぽろ きのこ  よう  あか  おちて きました。「ばあさん 。この あか  にんぎょう  つくって みよう。」こども  いない ふたり 、あか  かきあつめて おいて、にんぎょう  つくりました。

© yapon.az 2020