Yaponiya xalq milli geyimlərinin əsasını bu günə qədər məişətdə öz əhəmiyyətini itirməyən uzunətəkli, yaxası açıq xalatlar – kimano təşkil edir. Onu kişilər, həm də qadınlar, uşaqlar geyinirlər. Kimanonun enli qolları var. Yaponlar bellərinə obi adlanan qurşaq bağlayırlar. Varlı adamların kimanosu ipək parçalardan olurdu. İş vaxtı enli ətəkli həsir şlyapalar qoyurdular.

Geta adlanan ayaqqabılarının altlığı, hündürlüyü 10 sm. olan ağacdan hazırlanır. Onu ayağa geyərkən, ayaq barmaqları altlığın ön, uc hissəsində quraşdırılan ilgəyə keçirilir.

Yaponlar arasında bu günə qədər də əzələ döyməsinə böyük əhəmiyyət verirlər.

Qadınlar kişilərə nisbətən geyimlərə dair mili ənənəni daha çox saxlayırlar.

© yapon.az 2014